Privatlivspolitik

1. Malerfirma Louis Timmermann ApS’ behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse hvordan Malerfirma Louis Timmermann ApS håndterer personoplysninger.

Vi anvender data om dig i vores løbende kontakt med dig samt for at gøre vores service endnu bedre.

2. Dataansvarlig

Malerfirma Louis Timmermann ApS er dataansvarlig og sikrer, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

Malerfirma Louis Timmermann ApS

CVR-nr. 17637835

Kløvervej 15

6600  Vejen

Telefon 7536 7010

Kontaktperson: Torkil Dinsen

E-mail: vejen@malermester.dk

3. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne servicere og opfylde vores aftale om udførelse af malerarbejde. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde en retstilstand.

3.1  Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en aftale registrerer vi de oplysninger du selv afgiver til Malerfirma Louis Timmermann ApS. Vi behandler disse oplysninger for at kunne registrere og betjene dig som kunde samt for at overholde gældende lovgivning.

3.2   Personnummer

Malerfirma Louis Timmermann ApS bruger kun personnummer i forbindelse med ansættelse af personale.

3.3   Oplysninger om eventuel registrering i RKI-registret

Malerfirma Louis Timmermann ApS vil i forbindelse med en aftaleindgåelse kunne undersøge, om du er registreret i RKI-registret. Vi undersøger under visse omstændigheder potentielle kunders kreditværdighed for at undgå kreditortab. De indhentede oplysninger slettes umiddelbart efter, at aftalen er indgået eller afvist.

 

 

3.4   Oplysninger om besøg på vores hjemmeside 

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adressen.

Oplysningerne anvendes til optimering af hjemmesiden efter kundernes behov.

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som Malerfirma Louis Timmermann ApS anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

Udvalgte medarbejdere hos Malerfirma Louis Timmermann ApS har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv. uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

3.5   Google Analytics

Malerfirma Louis Timmermann ApS anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemme-siden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).

Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger, til Google.

3.6   Markedsføring

Personoplysningerne vil alene blive anvendt eller videregivet til brug for markedsføring, såfremt du har givet samtykke hertil. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker at trække samtykket tilbage.

4. Hvem har adgang til personoplysningerne?

Malerfirma Louis Timmermann ApS’ medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne.

Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner for, at Malerfirma Louis Timmermann ApS kan levere sine ydelser.

Malerfirma Louis Timmermann ApS videregiver generelt oplysningerne til følgende data-behandlere: virksomhedens IT-leverandør, virksomhedens bankforbindelse. NETS Danmark A/S og Google Analytics, jf. pkt. 3.5

 

5. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Efter opgaven er udført, gemmes personoplysningerne med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning.

Dette indebærer, at personoplysningerne som hovedregel gemmes i ca. 5 år efter opgaven er udført.

Fristen for sletning kan konkret fraviges, såfremt der er en saglig begrundelse herfor, herunder eksempelvis en verserende retssag.

6. Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis du ønsker indsigt, kan du henvende dig via e-mail på den under pkt. 2 angivne e-mailadresse
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligtanvendt format)
  • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle de oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som kunde.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandlingen herefter ophører, med mindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved kompliceret anmodning kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

7.     Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysningerne om dig til Datatilsynet. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klagegang her:  www.datatilsynet.dk

8.     Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig her på vores hjemmeside.

Ved væsentlige ændringer vil der blive indlagt besked herom.